De geïntegreerde bedrijfssoftware voor de hovenier/groenvoorziener

Overstap tips

Gebruik de e-learning goed en oefen veel

Voor iedere nieuwe gebruiker is een op de functie afgestemde e-learning ontwikkeld.
Neem de tijd om die goed te doorlopen en oefen veel met de praktijkcases die er in staan.
Gebruik de mogelijkheid om met een consultant van INFOGROEN – als afsluiting van de
e-learning – de eventueel nog openstaande vragen door te nemen.


Spreek de bedrijfsspecifieke werkwijzen vooraf goed door

GroenVision is een softwareoplossing waarbinnen veel ruimte geboden wordt om te werken volgens uw eigen
bedrijfsspecifieke werkwijzen. In die gevallen waar meerdere gebruikers samen een werkproces uitvoeren, is het goed
om dat vooraf nog eens goed met elkaar af te stemmen. U kunt daarbij eventueel geholpen worden door een consultant
van INFOGROEN. Hij kan de consequenties van afspraken verderop in het GroenVision programma goed overzien.


Schoon uw administratie vooraf op

De overstap naar nieuwe software is de gelegenheid om uw administratie op te schonen. Bijvoorbeeld om de
gegevens van uw relaties te complementeren en oude bestanden te verwijderen. Als u twijfelt over welke gegevens
u moet bewaren en welke niet, kunt u bij de servicedesk van INFOGROEN een eenvoudig stappenplan opvragen.
Zo voorkomt u dat u onnodig veel gegevens over gaat brengen en begint u in GroenVision met een schone lei.


Begin gewoon

Aarzel niet om na de implementatie direct aan de slag te gaan. Dat u nog niet weet waar alle menuopties exact
voor gebruikt kunnen worden, is niet erg. GroenVision is in dat opzicht te vergelijken met een nieuwe auto. Als u de
autohandleiding eerst van a tot z leest en uit uw hoofd leert, komt u niet aan rijden toe.


Extra begeleiding voor meer verdieping

Neem een half jaar na implementatie met een consultant van INFOGROEN door hoe u GroenVision in de praktijk
gebruikt. De ervaring leert dat er voor sommige werkwijzen alternatieven mogelijk zijn in GroenVision. Alternatieven
die u nog meer tijd besparen en/of eenvoudiger zijn.