De geïntegreerde bedrijfssoftware voor de hovenier/groenvoorziener

Nieuws

NIEUW! Uitbreidingen in het Vision-Mobile - medewerkersportaal

Het gebruik van Groen-Mobile via de app kent een aantal interessante vernieuwingen en uitbreidingen.

De app gaat allang niet meer alleen over het registreren van boekingen maar ook over het delen van informatie met de medewerkers.

De belangrijkste vernieuwingen op een rijtje: 

 • Lijst recente projecten verlengd
 • Het aantal nog te boeken uren zichtbaar
 • Automatisch afronden geboekte tijd bij boeken met schuiven.
 • Actielijst op beginpagina
 • Verslagen en actielijst in chat-weergave
 • NAW-mutaties niet meer zichtbaar als verslag
 • Negatief boeken voor indirecte uren
 • Foto toe te voegen bij boekingen.
 • Info selectief zichtbaar
 • Vanuit planning of verslag doorklikken naar het betreffende project

Lijst recente projecten verlengd

De lijst met recente projecten is op verzoek van de gebruikers verlengd naar 10 regels. Op deze manier wordt op een telefoon, afhankelijk van de grootte, het hele scherm benut om recente projecten te tonen. De kans dat het te boeken project er tussen staat is op die manier vergroot. 

Het aantal nog te boeken uren zichtbaar

De knop voor het boeken van uren is voorzien van het aantal nog te boeken uren. Het aantal uren dat nog moet worden geboekt wordt berekend door het verschil te berekenen tussen de begintijd volgens het werkrooster en de huidige tijd. Daar worden de pauzetijden en al geboekte uren op in mindering gebracht. 
De te boeken uren worden getoond op de tegel die hoort bij de portaalfunctie “Uren boeken”.

Automatisch afronden geboekte tijd bij boeken met schuiven

Bij het boeken van uren met de schuifbalken kunnen de uren automatisch worden afgerond. Daarvoor is een systeeminstelling toegevoegd PPC017 (zie Online Hulp Instellingen Vision Mobile) De standaard instelling is 15 minuten. 
De instelling zorgt er voor dat de schuifbalk automatisch door springt naar het dichtstbijzijnde beschikbare punt. Bij afronding op kwartier zijn alleen de kwartierpunten beschikbaar op de minutenbalk. Wordt de afronding ingesteld op 5 minuten, dan verschijnen ook de tussenpunten voor elke 5 minuten in beeld.

De afronding is alleen beschikbaar bij gebruik van de schuiven.

Bij het boeken met tijden is niets veranderd.

Actielijst op beginpagina

Voor wie beschikt over de verslagen en de module Medewerkersportaal CRM is de knop met uit te voeren acties beschikbaar.
Deze was al beschikbaar onder medewerker, maar is verplaatst naar de beginpagina. In de knop wordt het aantal openstaande acties tot vandaag getoond. 
Aanmaken van een actie voor een medewerker is heel eenvoudig. Maak een verslag aan met een actiedatum en als verslagtekst de uit te voeren actie. Kies bij de interne medewerker de medewerker die de actie uit mag voeren. Meer is er niet nodig om de actie te delen. Om de actielijst beschikbaar te maken, moet de portaalfunctie ”openstaande verslagen” zijn ingesteld bij het portaal (zie Online Hulp - Instellingen Vision Mobile) en moet de autorisatie “Openstaande verslagen lees autorisatie” zijn toegekend.

De medewerker kan vanuit deze ingang het verslag raadplegen, gereed melden en er ook een vervolg op ingeven.

Verslagen en actielijst in chat-weergave

Voor de gebruikers van de module Medewerkersportaal-CRM is de weergave van verslagen aangepast. De verslagen worden nu als een chat weergegeven. Verslagen en reacties van anderen staan links uitgelijnd, de eigen reacties staan rechts. 
Deze samenhang in verslagen is ook in de backoffice terug te vinden en heet daar vervolgverslag. Door een verslag te openen zijn in het tabblad “gekoppeld verslag” alle bij elkaar horende verslagen te zien. Een nieuw verslag toevoegen aan de conversatie kan door bij het verslag onder functies te kiezen voor “vervolgverslag” , zie Online Hulp - Vervolg op verslag

Naast de weergave van verslagen is er ook voor gezorgd dat verslagen van NAW-mutaties niet meer in de app getoond worden.
 

Negatief boeken voor indirecte uren

Bij het boeken van overige uren via de medewerker is het mogelijk om negatief te boeken. Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor bedrijven die tijd voor tijd willen kunnen boeken en dus niet van het jaarurenmodel gebruik maken. In het boekscherm is een aanvinkoptie “Negatief boeken” toegevoegd. Dat het om een negatief aantal uren gaat wordt ook getoond bij de boekingen in de kalenderweergave.

Foto toevoegen bij boeken

Dit is een optie die al eerder in het nieuwsitem te lezen was NIEUW! BINNEN VISION-MOBILE TIJDENS BOEKEN DIRECT EEN FOTO MAKEN maar past in het rijtje van recente uitbreidingen. Er is namelijk de mogelijkheid om een foto te maken tijdens het boeken. De optie is vooral bedacht om tijdens het boeken van materialen even een foto van een aflever- of afhaalbon te kunnen toevoegen, maar kan ook prima gebruikt worden om het resultaat van het werk of de status van de oplevering even vast te leggen. 

 

Info Selectief zichtbaar

Zodra de Info-module intensief wordt gebruikt, komt er bij een project ook veel info te staan die alleen voor de kantoormedewerkers relevant is. Denk aan inkoopbevestigingen, ondertekende opdrachtbevestiging of offerte voor uitbesteed werk. Om de info selectief zichtbaar te maken zijn twee stappen nodig. 

Als eerst moeten Infogroepen worden ingesteld en ingevuld bij de al aanwezige info, zie het eerdere nieuwsitem INFO-GROEPEN: STRUCTUUR IN DE BESTANDEN.
Als dat is gedaan kan voor de gebruikersgroep van de portaalmedewerkers een filter worden ingesteld op de info. Zorg dat bij het bewaren van het filter een vinkje wordt geplaatst bij: start automatisch, start automatisch gerelateerd en gebruik als filter. Na het opslaan van het filter zal bij de gebruikers uit de opgegeven groep alleen de geselecteerde info worden getoond.

 • Tip 1: Vul bij de het filter toe info-groep is leeg. Portaalmedewerkers vullen geen infogroepen in en het is wel zo prettig dat ze hun eigen info kunnen zien.
 • Tip 2: Zorg dat u zelf geen lid bent van de betreffende gebruikersgroep, anders ziet u zelf ook niet alle info meer. 

Vanuit planning of verslag doorklikken naar project

Aan de contactgegevens van verslagen (actielijst) en planning zijn sneltoetsen toegevoegd om meteen door te kunnen klikken naar het betreffende project. Dit gaat op dezelfde manier als in Groen-Vision met de groene pijltjes. Bij verslagen kan ook worden doorgeklikt naar de relatie.

Zowel bij de verslagen als bij de planning geldt dat deze optie te vinden is onder de contactgegevens. De bovenste groene balk moet dus worden open geklikt. Vervolgens verschijnen aan de rechterkant de pijlen om door te klikken. 
 

Stel uw vraag Terug naar nieuwsoverzicht... >

BLIJF GEMAKKELIJK OP DE HOOGTE EN MIS NIETS

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Schrijf je hier in en blijf gemakkelijk op de hoogte.

KENNISMAKINGSSESSIES

Download het overzicht. Bijeenkomsten door het gehele land.

DIRECT CONTACT

Direct contact